Om Spräckmedel

Spräckmedel, till exempel: Snigeldynamit , Snigamit , Smygdynamit , Demex och Sprängaren är ett alternativ till kilning. Nackdelar är väntetid, förbrukning av spräckmedel och håldimensioner som är svåra att borra med SDS borr utan i allmänhet kräver bergborr. Fördelarna är att även berg relativt enkelt går att spräcka sönder. Det är till och med möjligt att spräcka sönder plana hällar. Metoden används ofta där man vill undvika sprängning på grund av omkringliggande hus eller där man vill spara berg och t.ex skapa en plan vägg i berget. Vid sprängning är det svårare att begränsa mängden berg som sprängs sönder.

Vi saluför det högeffektiva spräckmedlet HSCA. Det utvecklar ett tryck på upp till 120 Mpa (1 300 kg/cm2). Det krävs inga tillstånd eller dyra besiktningar av grannfastigheter för att använda sig av spräckmedel.

Spräckmedel är enkelt att använda. Borra hål i berget enligt anvisningarna och  blanda pulvret med vatten i en hink (använd betongvisp) och fyll hålen ända upp. Spräckningen kan variera i tid från ett par timmar till flera dygn beroende på temperatur och blandning.

Antal meter borrhål som 20 kg HSCA räcker till vid respektive borrdiameter: 26 meter med 25 mm borr/ 17 meter med 30 mm borr/ 13 meter med 35 mm borr/ 9 meter med 40 mm borr.

Utblåsning och ögonskador

Den aktiva beståndsdelen i de på den svenska marknad saluförda spräckmedlen, till exempel: Snigeldynamit , Snigamit , Smygdynamit , Demex och Sprängaren är osläkt kalk (kalciumoxid). Osläkt kalk är frätande och kan ge permanenta ögonskador. Det är därför mycket viktigt att använda skyddsglasögon vid arbete med spräckmedel.

Viktigt att tänka på när man arbetar med Spräckmedel är att det finns en liten risk för utblåsning, detta innebär att spräckmedlet sprutar upp ur hålet. Orsaken är att värmebildning under den kemiska reaktionen överstiger vattnets kokpunkt och därmed orsakar ångbildning i hålet. Vanligen beror det på på höga temperaturer vid varm väder och risken ökar med större borrhålsdiameter. Det kan innebära fara då det är risk att den uppträngande späckmassan träffar den som befinner sig för nära hålen. Därför bör man täcka över det berg/den sten som skall spräckas. Lämpliga täckmaterial kan vara fiberduk, trasmattor och tjocka presenningar. Vid varmt väder bör man även använda kallt vatten vid blandningen av spräckmedlet och gärna undvika att arbeta med spräckmedlet under den varmaste delen av dagen.