Spräckta stenar

Exempel på spräckning med Spräckmedel HSCA. I det här fallet gick det åt 340 kg spräckmedel och cirka 5 kubikmeter berg spräcktes för uteplats.

Detta är ett ganska typisk jobb för spräckmedel, men vi ser spräckmedel användas även vid spräckning av 50 kubikmeter berg vid t.ex poolbyggen i tätbebyggt område.

Håldiameter 35mm, håldjup 50 – 120 cm. Cirka 200 hål.

De första sprickorna visade sig efter 4 timmar och expansionen fortsatte i 2 dygn.

Spräckmedel fragmenterar stenen till hanterbara bitar, avvakta gärna 3 dygn med att forsla bort berget. Då hinner sprickorna bli breda och berget är lättare att bryta isär.

Här är ett exempel på att även stora stenar är möjliga att spräcka med kil. Stenen är ca: 3 x 2x 1,5 m stor och väger cirka 15 ton.

Stenen borras med SDS Max 20 mm

Och kilas med 20 mm spräckkil

Kilningen går relativt snabbt, den jobbiga delen är att borra alla hål.

Efter en dag är stenen är spräckt i bitar som grävaren kan hantera.

Att kila stenar i denna dimension utan bergborrmaskin är slitsamt både för människa och SDS Max borr. Men imponerade!

Med bergborrmaskin och passande kilar är det ett relativt enkelt jobb och ett snabbt alternativ till spräckmedel när man inte kan eller vill spränga.